Beslisnota bij Kamerbrief aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanvulling Wob-besluit 2009 registratie mogelijke burgerslachtoffers in Afghanistan