Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief Nadere vragen locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over reactie op brief Nadere vragen locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen