Besluit Wob-verzoek over persoon

Besluit op een verzoek om alle informatie die Defensie over de verzoeker heeft. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).