Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (AIRCW)

De Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (AIRCW) toetst nieuwe middelen en methoden van oorlogvoering aan het internationale recht.

Wat zijn nieuwe middelen en methoden?

Met methoden worden strijdmethoden bedoeld. Onder middelen wordt verstaan:

  • Alle niet-nucleaire wapens en munitie;
  • Niet-dodelijke middelen, zoals hittestralen (die wel pijn doen, maar de huid niet beschadigen).

De middelen en methoden waarover de AIRCW adviseert, moeten nieuw zijn voor Nederland. Ook verbeteringen aan bestaande (en eerder goedgekeurde) middelen en methoden gelden als nieuw.

Minister beslist over gebruik van nieuwe middelen en methoden

De minister van Defensie besluit om een middel of methode goed of af te keuren voor gebruik door de Krijgsmacht (al dan niet onder voorwaarden).

Samenstelling AIRCW

De AIRCW bestaat uit de volgende personen:

  • Commandant der Strijdkrachten (voorzitter);
  • Directeur Juridische Zaken (plv. voorzitter);
  • Directeur-Generaal Beleid;
  • Directeur van de Defensie Materieelorganisatie;
  • Medisch Adviseur Defensie (Directeur Defensie Gezondheidszorgorganisatie).

De AIRCW wordt ondersteund door een werkgroep die ook bestaat uit de Operationeel Commando’s van Landmacht, Marine, Luchtmacht en Marechaussee.

Publicatie van adviezen AIRCW

Op grond van de Wob zijn soms bedrijfsvertrouwelijke of operationele gegevens onleesbaar gemaakt: