Interne toezichthouders

Defensie heeft 6 interne toezichthouders.

De toezichthouders zijn:

 • Beveiligingsautoriteit (BA);
 • Functionaris Gegevensbescherming (FG); 
 • Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG);
 •  Inspectie Veiligheid Defensie (IVD);
 • Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS);
 • Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA)

De interne toezichthouders: 

 • dragen bij aan goed werkgeverschap en een veilige werkomgeving. Dit doen zij elk vanuit hun eigen deskundigheid en portefeuille. 
 • zien toe op uitvoering en naleving van de wet- en regelgeving en geven inzicht in de actuele stand van zaken. Dit doen zij onafhankelijk voor de thema’s: 
  • gezondheidszorg;
  • fysieke veiligheid;
  • sociale veiligheid;
  • beveiliging;
  • vliegveiligheid;
  • gevaarlijke stoffen;
  • voedselveiligheid;
  • stralingsbescherming;
  • bescherming van persoonsgegevens.

Toezichthouders werken samen binnen Toezichtberaad Defensie

Binnen het Toezichtberaad Defensie vergroten de toezichthouders het effect en de zichtbaarheid van intern toezicht. Het beraad versterkt de samenwerking, kwaliteit en samenhang.

Deelnemers aan het Toezichtberaad Defensie zijn de interne toezichthouders. De Inspecteur-Generaal Veiligheid (IGV) is voorzitter en coördinerend toezichthouder. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) neemt als toehoorder deel aan het beraad.

Jaarplannen en jaarverslagen