Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over gaswinning in Nederland (PDF | 2 pagina's | 183 kB)