Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Kabinetsreactie kerncijfers KEV 2023 en augustusbesluitvorming klimaatmaatregelen