Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024