Beslisnota bij beantwoording vragen over het bericht dat netbeheerders een obstakel vormen voor ondernemers die energie willen delen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording vragen over het bericht dat netbeheerders een obstakel vormen voor ondernemers die energie willen delen