Beslisnota Kamerbrief over inzet van energie-innovatie instrumentarium in 2023 en komende jaren

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota Kamerbrief over inzet van energie-innovatie instrumentarium in 2023 en komende jaren