Beantwoording schriftelijke vragen SP m.b.t. het bericht dat banken het mkb leegmelken

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de beantwoording van de schriftelijke vragen die door de SP zijn gesteld over het bericht dat banken het mkb leegmelken.