Kamerbrief over resultaten 2019 meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de behaalde resultaten in 2019 van de convenanten Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) en Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie 3 (MJA3).

Kamerbrief over resultaten 2019 meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE (PDF | 4 pagina's | 278 kB)