Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de recente ontwikkelingen van de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de informatie gevraagd.

Kamerbrief over stand van zaken Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) (PDF | 3 pagina's | 170 kB)