Beantwoording Kamervragen over de tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

Minister Adriaansens (EZK) beantwoordt vragen over de tussentijdse evaluatie van het Nationaal Groeifonds. De vragen zijn van de leden van de fracties van de BBB, GroenLinks-PvdA en OPNL van de Eerste Kamer.

Beantwoording Kamervragen over de tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds