Duurzaamheidsverslag 2021 ministeries van EZK en LNV

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren jaarlijks hun gezamenlijk verslag over de duurzaamheid van de eigen organisaties. De ministeries geven hiermee inzicht in de voortgang en willen transparant zijn over de keuzes die ze maken én de uitdagingen waar ze voor staan.

Duurzaamheidsverslag 2021 ministeries van EZK en LNV (PDF | 45 pagina's | 10,3 MB)

Dit rapport, dat dit jaar voor de derde keer wordt uitgebracht, gaat over kalenderjaar 2021. Het verslag gaat over de bedrijfsvoering van de beide ministeries, inclusief alle diensten en agentschappen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De aanhoudende coronacrisis had ook in 2021 een belangrijk effect op de CO2-footprint van EZK en LNV. Vooral het aanzienlijk minder dienstreizen zorgden ervoor dat de CO₂-uitstoot tijdelijk flink is gedaald. De ministeries willen deze kans benutten om na de coronacrisis dit positieve klimaateffect zoveel mogelijk vast te houden, bijvoorbeeld door blijvend meer buitenlandse dienstreizen digitaal te doen en in te zetten op hybride werken. In 2021 is een CO2-reductie behaald van 12% ten opzichte van kalenderjaar 2020.