Duurzaamheidsverslag 2022 ministeries van EZK en LNV

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren jaarlijks hun gezamenlijk verslag over de duurzaamheid van de eigen organisaties. De ministeries geven hiermee inzicht in de voortgang en willen transparant zijn over de keuzes die ze maken, maar ook de uitdagingen waar ze voor staan.

Dit is het vierde gezamenlijke duurzaamheidsverslag van de ministeries van EZK en LNV. Het verslag geeft inzicht in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en ketenverduurzaming bij beide ministeries en hun diensten en agentschappen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Agentschap Telecom (AT) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat over kalenderjaar 2022.

De CO₂-uitstoot van EZK en LNV samen was in 2022 15.039 ton CO₂. Dit is ten opzichte van ons basisjaar 2019 een daling van 41%. Ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021 is de footprint wel iets gestegen. Vooral het thuiswerken en aanzienlijk minder vliegreizen zorgde in de coronajaren voor een tijdelijke verlaging van de CO₂-uitstoot.

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen, hebben EZK en LNV met elkaar afgesproken wat zij hiervoor gaan doen. De meest vervuilende categorieën van EZK en LNV samen zijn bedrijfswagens, elektriciteitsverbruik, verwarmen en vliegreizen. De komende jaren zetten we de ingeslagen weg in om deze categorieën doeltreffend te verduurzamen. EZK en LNV liggen op koers om de doelen op deze vier categorieën te halen. In 2023 maken we verder een gedetailleerdere doorkijk richting ons einddoel in 2030, om zo nog beter bij te kunnen sturen indien nodig. Omdat we gaandeweg betere data krijgen, is dit ook steeds beter mogelijk.