Duurzaamheidsverslag 2023 ministeries van EZK en LNV

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) publiceren jaarlijks hun gezamenlijk verslag over de duurzaamheid van de eigen organisaties. De ministeries rapporteren hiermee in hoeverre de duurzaamheidsambities worden gerealiseerd, maar willen ook transparant zijn over verbeterpunten en acties.

Dit is het vijfde gezamenlijke duurzaamheidsverslag van de ministeries van EZK en LNV. Het verslag geeft inzicht in de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering en ketenverduurzaming bij beide ministeries en hun diensten en agentschappen zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het verslag gaat over kalenderjaar 2023.

Ook in 2023 zijn er weer mooie stappen gezet in de richting van een klimaat neutrale bedrijfsvoering, met behoud van het certificaat op trede 3 van de CO₂-Prestatieladder.
De CO₂-uitstoot van EZK en LNV samen was in 2023 13.654 ton CO₂. Dit is ten opzichte van basisjaar 2019 een daling van 47% en 9% ten opzichte van 2022. Hiermee is de stijgende trend na de COVID jaren doorbroken.

Om de doelen uit het Klimaatakkoord te behalen, hebben EZK en LNV met elkaar afgesproken wat zij hiervoor gaan doen. De meest vervuilende categorieën van EZK en LNV samen zijn bedrijfswagens, elektriciteitsverbruik, verwarmen en vliegreizen. De komende jaren zetten we de ingeslagen weg in om deze categorieën doeltreffend te verduurzamen. EZK en LNV liggen op koers om de doelen op deze vier categorieën te halen. In 2023 maakte we een gedetailleerdere doorkijk richting ons einddoel in 2030, om zo nog beter bij te kunnen sturen indien nodig. Omdat we gaandeweg betrouwbaardere data krijgen, is dit ook steeds beter mogelijk.