Validatie van de potentiële opbrengst van Dynamic Tidal Power aan de Nederlandse

Rapport over opbrengst van Dynamic Tidal Power - energiedammen in zee. In dit onderzoek is een inschatting gemaakt van de potentiële energieopbrengst van twee variaties van DTP-dammen en de daaruit volgende prijs per kilowattuur. Daarnaast zijn experts geraadpleegd om een eerste indicatie te geven van de te verwachten effecten van een DTP-dam op waterveiligheid, sedimenttransport, ecologie en scheepvaart.

Validatie van de potentiële opbrengst van Dynamic Tidal Power aan de Nederlandse