Taakopdracht Formatiewerkgroep Klimaat en Energie

De Formatiewerkgroep Klimaat en Energie wordt gevraagd ten behoeve van de formatie de stand van (uitvoering van) het klimaat- en energiebeleid te beschrijven en de beleidskeuzes te ordenen die de komende kabinetsperiode belangrijk zijn en in de formatie aandacht vragen. Het doel van deze taakopdracht is geen heroverweging van beleid, maar het in kaart brengen van handelingsperspectief op het Klimaat en Energiedomein en daarbij specifiek oplossingen voor knelpunten in de uitvoering van het beleid richting 2030, ook op korte termijn, om het tempo in de uitvoering te houden.

Taakopdracht Formatiewerkgroep Klimaat en Energie