De digitale economie moet ook een eerlijke economie zijn

Staatsseceretaris Keijzer spreekt maandag 22 januari met bedrijven, kennisinstellingen en experts in Amsterdam bij een 1e ronde tafel digitalisering over de kansen en bedreigingen van de digitale economie. Het kabinet wil nog dit jaar met een nationale digitaliseringsstrategie komen.

Bijgaand de opinie van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over digitale economie.