Stichtingen

Overzicht van stichtingen die met betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn opgericht. Per stichting is aangegeven of er een bestuurlijke of financiële relatie met het ministerie bestaat.