Organisatie ministerie van Economische Zaken

Missie

Het ministerie van Economische Zaken staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. Samen met zijn partners werkt het ministerie van Economische Zaken aan de welvaart van alle Nederlanders, nu en later.

Het ministerie van Economische Zaken verbindt en vernieuwt. Wij werken aan een klimaatneutrale samenleving en schone, betrouwbare en betaalbare energie. We staan voor een open economie met een sterke internationale concurrentiepositie. We stimuleren innovatie en benutten de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering. We geven ondernemers ruimte om te vernieuwen en zorgen voor de goede balans tussen de belangen van bedrijven en consumenten.

Deze uitdagingen vragen erom dat verduurzaming en economische ontwikkeling samengaan. In Nederland, maar ook grensoverschrijdend. We zoeken daarbij actieve samenwerking met Europese en internationale partners.

Lees ook het Verhaal van EZ.