Beslisnota bij Kamerbrief aanvullende rapporten bij concept Nationaal plan energiesysteem

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief aanvullende rapporten bij concept Nationaal plan energiesysteem