Update gasleveringszekerheid 40 - 7 april 2023

Het kabinet houdt de situatie op de gasmarkt nauwlettend in de gaten. U leest hier actuele cijfers over de zekerheid van de gaslevering. Dit is de update van 7 april 2023. Gedetailleerde gegevens over de Leveringszekerheid Gas zijn te vinden op de site van Gasunie Transport Services.

  • De gasopslagen zullen vanaf nu weer gevuld worden.
  • De vraag naar gas is nog steeds relatief laag.
  • De prijs is afgelopen maanden fors gedaald, maar blijft hoog.

Vulling gasopslagen in Nederland

Data zoals bekend op 4 april 2023.

Gasverbruik in Nederland

Data zoals bekend op 5 april 2023.

Aanvoer gas voor Europa

Data zoals bekend op 5 april 2023.

Aanvoer tussen 9 maart en 5 april in 2019-2021 en 2023

Gasprijs

Gasprijs tussen 3 januari 2022 en 5 april 2023 per megawattuur (MWh), levering komende maand

Toelichting

  • Om komende winter voldoende gas te hebben moeten de gasvoorraden weer goed gevuld worden in de zomer.
  • In de zomermaanden zal de vulgraad dus weer stijgen.
  • De gasopslag Grijpskerk is in de afgelopen winter volledig leeg gehaald, zodat deze in de zomer weer gevuld kan worden met laagcalorisch gas; deze opslag was voorheen hoogcalorisch.
  • Het gasverbruik is over het algemeen flink lager dan vorige jaren (2019-2021: de jaren voor de gascrisis).
  • Crisisniveau Vroegtijdige waarschuwing: De overheid ontvangt vanuit de gassector dagelijks gedetailleerde informatie over gasleveringen.