Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem

Het aandeel variabele bronnen in het elektriciteitssysteem, zoals wind en zon, neemt sterk toe en dat vraagt om meer flexibiliteit. Dit rapport geeft een overzicht van de flexibiliteitsbehoefte, flexibiliteitsopties en flexibiliteitsvooruitzichten met bijbehorende knelpunten en risico's.

Flexibiliteit in het elektriciteitssysteem