€ 12 miljoen steun voor innovatieve verduurzamingsprojecten waterschappen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) verstrekt  € 12 miljoen ondersteuning aan waterschappen om met innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen. Dat heeft minister Micky Adriaansens vandaag bekendgemaakt. Het gaat om 8 innovatieve projectplannen waarmee de Unie van Waterschappen samen met de waterschappen zelf bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen op het gebied van industrie en energie.

Lachgasreductie

Eén van de projecten richt zich op het in beeld krijgen en uiteindelijk verminderen van lachgas dat vrijkomt bij het proces van waterzuivering. Dit wordt meegeteld bij de gehele uitstoot van de industrie in Nederland. Er wordt € 8,6 miljoen uitgetrokken voor het project om lachgas te reduceren. De ambitie is om de uitstoot van lachgas van 0,6 megaton terug te brengen naar 0,2 megaton in 2030.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “We stimuleren bedrijven en organisaties om te innoveren en tegelijkertijd sneller en extra te verduurzamen. Dat is niet alleen nodig voor de klimaatdoelen, maar ook voor het behoud van vitale industrie in Nederland. De 8 innovatieve projecten van de waterschappen krijgen daarom ondersteuning. Ze verminderen niet alleen de uitstoot van lachgas aanzienlijk, ze stimuleren ook duurzame energieproductie van waterstof, groen gas en zorgen voor het circulair kunnen inkopen van materialen en installaties.”

Lachgas is een sterk broeikasgas en ruim 250 keer schadelijker dan CO2. Het komt vrij bij de biologische processen bij het zuiveren van rioolwater. Het project gaat de uitstoot van lachgas bij rioolwaterzuiveringsinstallaties meten. Daardoor begrijpen we beter wat er precies gebeurt en kunnen we er uiteindelijk voor zorgen dat er minder lachgas vrijkomt. Dit draagt bij aan de CO2-reductie van de industrie en is onderdeel van het verbreden van de gesprekken met grote uitstoters in de industrie.

Innovatieve projecten

Van de € 12 miljoen subsidie gaat € 3,4 miljoen naar andere innovatieve projecten. Zoals de productie van duurzame energie door warmte uit water (aquathermie), groen gas en zon- en windenergie. De waterschappen willen de productie van groen gas gaan versnellen en nemen het voortouw in het circulair inkopen van nieuwe installaties, dijken en wegen. Een bijzonder project is de productie van waterstof door elektrolyse. Het bijproduct, zuurstof, wordt gebruikt om waterzuivering beter te laten werken met pure zuurstof. Dat maakt de waterzuivering veel efficiënter en levert energiebesparing op.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Energie): “Ook bij waterschappen liggen veel kansen om de energietransitie te versnellen met de ontwikkeling van innovatieve technieken. Waterschappen kunnen zelf duurzame energie opwekken of stellen hun terrein beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van groen gas uit zuiveringsslib. Ik ben blij om te zien dat waterschappen die kansen volop benutten en dat we met deze subsidie projecten een boost geven.”