Beslisnota's bij Kamerbrief over uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over UBO-register

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over uitspraak Hof van Justitie van de Europese Unie over UBO-register (PDF | 7 pagina's | 5,1 MB)