Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit in het kader van een btw-nultarief

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek naar afbakeningsmogelijkheden voor groente en fruit in het kader van een btw-nultarief (PDF | 1 pagina | 450 kB)