Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie VOR

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie motie VOR (PDF) | 2 pagina’s | (1 MB)