Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over 5e voortgangsbrief FATCA

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen (VSO) over 5e voortgangsbrief FATCA (PDF | 2 pagina's | 615 kB)