Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe ontwikkelingen voor thuiswerkende grensarbeiders