Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over onderzoek inkoopfaciliteit beursfondsen