Jaarverslag Integriteit 2020 Ministerie van Financiën

In 2018 heeft de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk besloten met ingang van 2020 meer openheid te geven over integriteitsincidenten. Alle ministeries publiceren daarvoor een jaarverslag integriteit.

De jaarrapportage van het ministerie van Financiën geeft inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan het integriteitsbeleid in 2020. Het gaat daarbij om het gehele terrein van integriteit inclusief omgangsvormen en omvat beleid en kaderstelling, bewustwording en preventie, advisering, handhaving en afdoening. Bij het verslag zit een geanonimiseerd overzicht van het aantal schendingen in 2020, de aard van de schending en hoe deze schendingen zijn afgedaan.

Jaarverslag Integriteit 2020 Ministerie van Financiën (PDF | 33 pagina's | 692 kB)