Nader rapport wetsvoorstel UBO-register

Minister Hoekstra van Financiën biedt de Koning het Nader rapport inzake het wetsvoorstel UBO-register aan.

Nader rapport wetsvoorstel UBO-register (PDF | 4 pagina's | 45 kB)

De vierde anti-witwasrichtlijn (Richtlijn 2015/849) van de Europese Unie verplicht lidstaten een register bij te houden waarin de natuurlijke personen zijn opgenomen die de uiteindelijk belanghebbenden zijn in een onderneming of rechts-persoon. Dit is het Ultimate Beneficial Owner-register (UBO-register).