Kamerbrief over 'Hand aan de kraan' analyse 2021 - fiscale stimulering emissievrije personenauto's

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken ter (fiscale) stimulering van emissievrije personenauto’s (EV’s). Hij gaan in op de “hand aan de kraan”-systematiek en licht de uitkomsten van de raming voor 2021 en de nadere analyse voor de komende jaren toe. 

Kamerbrief over 'Hand aan de kraan' analyse 2021 - fiscale stimulering emissievrije personenauto's (PDF | 3 pagina's | 285 kB)

In het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen afgesproken, waaronder een pakket ter stimulering van emissievrije personenauto’s (EV’s). Daarbij is aangegeven dat jaarlijks een ijking van het stimuleringsinstrumentarium plaatsvindt om de “hand aan de kraan” te houden en over- of onderstimulering te voorkomen.