Kamerbrief structurele verlaging maximale kredietvergoeding

Minister Kaag stuurt een Kamerbrief met het kabinetsvoornemen de maximale kredietvergoeding structureel te verlagen van veertien naar 10 procent. Het voorstel wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

Kamerbrief structurele verlaging maximale kredietvergoeding (PDF | 3 pagina's | 189 kB)