Handhavingsbesluit FSV Belastingdienst

Besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens om een boete op te leggen voor verwerkingen van persoonsgegevens in de Fraudesignaleringsvoorziening (FSV) van de Belastingdienst.

Handhavingsbesluit FSV Belastingdienst (PDF | 16 pagina's | 500 kB)