Antwoord op vragen over rechtsherstel box 3

Staatssecretaris Van Rij ( Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over rechtsherstel box 3. De vragen zijn gesteld door de leden van de fracties van de VVD, D66 en het CDA.

Antwoord op vragen over rechtsherstel box 3 (PDF | 5 pagina's | 299 kB)