Kamerbrief uitkomsten verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023

Minister Kaag (Financiën), minister Van Gennip (SZW), minister Adriaansens (EZK), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Jetten (Klimaat en Energie), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de verkenning van instrumenten voor gerichte compensatie van huishoudens die kwetsbaar zijn voor hoge energieprijzen na 2023. 

Kamerbrief uitkomsten verkenning instrumenten voor gerichte compensatie huishoudens kwetsbaar voor hoge energieprijzen na 2023 (PDF) | 8 pagina's | (428,89 KB)