Aanbiedingsbrief jaarrapportage Belastingdienst 2022

Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de jaarrapportage van de Belastingdienst over het jaar 2022 aan. In de bijlagen zijn de Auditdienst Rijk (ADR)-rapportage, het overzicht over boekenonderzoeken en fraudebestrijdingsinitiatieven, het In Control Statement en het jaarverslag rulings met een internationaal karakter opgenomen.

Aanbiedingsbrief jaarrapportage Belastingdienst 2022