Jaarrapportage 2022

In deze jaarrapportage rapporteert de Belastingdienst over de resultaten in 2022, afgezet tegen de ambities in het jaarplan 2022.

Jaarrapportage 2022