Kamerbrief nieuw beleid 2024 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft de Tweede Kamer inzicht in welk nieuw beleid niet op 1 januari 2024 kan beginnen als de ontwerpbegrotingen 2024 later worden behandeld.

Kamerbrief nieuw beleid 2024 Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking