Kamerbrief uitvoerbare variant winstcriterium in crisisnoodsteunregelingen

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomst van een verkenning naar een uitvoerbare variant van een winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen. Een winstcriterium is een toets om winstgevende bedrijven uit te sluiten van crisissteun. Hiermee kan steun zo gericht mogelijk gegeven worden aan bedrijven die het nodig hebben.

Kamerbrief uitvoerbare variant winstcriterium in crisisnoodsteunregelingen