Kamerbrief over stand van zaken verkoop Tennet Duitsland

Minister Van Weyenberg (Financiën) informeert de Eerste Kamer over de meest recente inschatting van de kapitaalbehoefte van TenneT en de stand van zaken van de verkoop van TenneT Duitsland.

Kamerbrief over stand van zaken verkoop Tennet Duitsland