Bijlage 2 Overzicht opties kindregeling

Leeswijzer bij de Kamerbrief over de 7e Voortgangsrapportage over de hersteloperatie Toeslagen.

Bijlage 2 Overzicht opties kindregeling ( PDF | 4 pagina's | 232 kB )