Achtergrondnotitie 'Bouwblokken voor natuurherstel'

Achtergrondnotitie (thema 'Bouwblokken') over ambtelijke berekeningen door het ministerie van Financiën om te kunnen adviseren over het doelmatig en doeltreffend behalen van de stikstofdoelen.

Achtergrondnotitie 'Bouwblokken voor natuurherstel' (PDF | 17 pagina's | 394 kB)