Achtergrondnotitie 'Startnotitie NLPG'

Achtergrondnotitie (thema 'Nationaal Programma Landelijk Gebied/NLPG') over ambtelijke berekeningen door het ministerie van Financiën om te kunnen adviseren over het doelmatig en doeltreffend behalen van de stikstofdoelen.

Achtergrondnotitie 'Startnotitie NLPG' (PDF | 3 pagina's | 134 kB)