Achtergrondnotitie 'Stikstofreductie door Klimaatakkoord'

Achtergrondnotitie (thema 'Klimaat') over ambtelijke berekeningen door het ministerie van Financiën om te kunnen adviseren over het doelmatig en doeltreffend behalen van de stikstofdoelen.

Achtergrondnotitie 'Stikstofreductie door Klimaatakkoord' (PDF | 10 pagina's | 1,0 MB)