Achtergrondnotitie 'Verdeling stikstofdepositie over bedrijfslocaties'

Achtergrondnotitie (thema 'Verdeling van deposities over bedrijfslocaties') over ambtelijke berekeningen door het ministerie van Financiën om te kunnen adviseren over het doelmatig en doeltreffend behalen van de stikstofdoelen.

Achtergrondnotitie 'Verdeling stikstofdepositie over bedrijfslocaties' (PDF | 9 pagina's | 365 kB)