Lijst afgeronde moties hersteloperatie

Overzicht van afgeronde moties bij de 14e Voortgangsrapportage over de hersteloperatie die nodig is na de problemen die zijn ontstaan rondom de kinderopvangtoeslag (VGR-KOT).

Lijst afgeronde moties hersteloperatie